Lucy Farrow-föreläsningar

För att hedra Lucy F. Farrow, den mest tongivande kvinnan i den pentekostala rörelse som föregick, och resulterade i, Azusa Street-rörelsen, och kanske också den mest inflytelserika personligheten i utformningen av den pentekostala rörelsens spiritualitet, organiserar IPS varje eller vartannat år föreläsning som kallas "The International Lucy F. Farrow Lecture". Den hålls vanligtvis i april månad av en internationellt erkänd kvinnlig forskare inom området "Kvinnor och pentekostalim."

Anthea Butler 2006.
Anthea Butler 2006.

2006 års internationella Lucy Farrow-föreläsare

Dr Anthea D. Butler, biträdande professor i religionshistoria och afro-amerikanska studier, Rochester University, New York
Titel: Mothers, Sisters, and Sirens: Pentecostal Women and Sexuality ["Mödrar , systrar och sirener: Pentekostala kvinnor och sexualitet."]

Elisabeth Brusco och Alvarsson 2007. Foto: Ulrika Ramstrand.
Elisabeth Brusco och Alvarsson 2007. Foto: Ulrika Ramstrand.

2007 års internationella Lucy Farrow-föreläsare

Dr Elisabeth E. Brusco, professor i kulturantropologi, North Western Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington.
Titel: Colombian Pentecostalism: a 'Strategic' Form of Women's Collective Action? — How Pentecostal Women Think Men Should be ["Colombiansk pentekostalism : En 'strategisk' form för kvinnors kollektiva handlande — Hur kvinnor i pingströrelsen tycker att män borde vara"].

2008 års internationella Lucy Farrow-föreläsare

Regien Smit, forskare på Vrije Universiteit i Amsterdam.
Titel: Vulnerable Empowerment: Angolan Pentecostal Women in Rotterdam ["Sårbart bemyndigande: angolanska kvinnor inom pingströrelsen i Rotterdam".]

2009 års internationella Lucy Farrow-föreläsare

Dr Bernice Martin, professor emeritus i sociologi, Royal Holloway College, London University.
Titel: Pentecostal Women and Aesthetics ["Pingstkvinnor och estetik"].

2010 års internationella Lucy Farrow-föreläsare

Dr Cheryl Bridges Johns, professor i lärjungaskap och kristen utbildning vid Church of God Theological Seminary, Cleveland, Tennessee.
Titel: Spirited Vestments: The New Humanity of Pentecost ["Käcka dräkter: Den nya människokärleken i pingst"].

2013 års internationella Lucy Farrow-föreläsare

Dr Candy Gunther Brown, biträdande professor i religionsvetenskap vid Indiana University.
Titel: Pentecostal Women and Healing ["Pentekostala kvinnor och helande"].

För mer information om föreläsningar och föreläsare, se respektive årsredovisningar.