Konferenser

IPS värd för EPCRA-konferensen i september 2007.
IPS värd för EPCRA-konferensen i september 2007.

Institutet för Pentekostala Studier, IPS har anordnat två stora, internationella konferenser som satt IPS på den globala forskarkartan:

European Pentecostal and Charismatic Research Association, EPCRA förlade 2007 sin konferens till Uppsala och IPS. Den samlade ett brett spektrum av pingstforskare från hela världen, t.ex. Jaime LaPorta från Sydafrika, Wonsuk Ma från Hongkong och Oxford, Cecil M. Robeck från USA, Alan Anderson från Storbritannien och många flera. [Bild från konferensen].

År 2011 höll European Research Network on Global Pentecostalism (GloPent) sin årliga konferens i Uppsala. Temat var Pentecostalism and the Family. Även denna konferens lockade deltagare från många olika länder, inte minst var det afrikanska inslaget starkt. En del av föredragen från konferensen publicerades i en specialutgåva av PentecoStudies.