Verksamhet

Aktiviteter

IPS har organiserat en serie gästföreläsningar, t.ex. The International Lucy Farrow Lectures, forskarseminarier och konferenser. Under 2007 var IPS värd för EPCRA-konferensen (European Pentecostal and Charismatic Research Association) och under 2011 för den årliga GloPent-konferensen (The European Research Network on Global Pentecostalism). IPS personal och anknutna forskare har deltagit i dessa, liksom många andra internationella konferenser och har publicerat artiklar i olika tidskrifter. Flera rapporter och böcker om pentekostala rörelser har publicerats inom ramen för institutets verksamhet. (Se Forskningsrapporter och Böcker).

Gästföreläsare

Bland de gästföreläsare som talat på IPS återfinns: Allan Anderson, Candy Gunther Brown, Elisabeth E. Brusco, David Bundy, Anthea D. Butler, Simon Coleman, Donald Dayton, Gaston Espinosa, Cheryl Bridges Johns, Sven Lidman Jr, Bernice Martin, Viviana Salinas, Regien Smit, Peter Stromberg, Amos Yong och flera andra.

Databaser och elektroniskt bibliotek

IPS har tagit på sig ett ansvar för att skapa och samordna information om resurser inom fältet pentekostala studier. Ett sådant exempel är produktionen av en databas om personer som varit medlemmar eller anknutna till den svenska Pingströrelsen. Ett annat är samordningen av arbetet med Svenskt Frikyrkolexikon (Atlantis 2014). Ett tredje, tillsammans med Pingst Arkiv och Forskning, Alvik, är digitaliseringen av Pingströrelsens tidskrift Evangelii Härold.

För att hjälpa forskare och andra intresserade har IPS sammanställt basinformation och litteraturlistor med de viktigaste verken inom fältet pentekostala studier. Detta har gjorts för att underlätta att hitta särskilt äldre verk.

Som komplement till bibliotekens service erbjuder IPS även ett elektroniskt bibliotek med verk som är svåra att få tag på eller som vi bedömer som extra viktiga. Dessa verk distribueras med författarnas explicita tillstånd.

Vad kan man ha för nytta av IPS?

  • IPS producerar kontinuerligt material om pentekostala rörelser, t.ex. Pingströrelsen, som kan användas av individer eller församlingar som underlag för dialog och reflektion. Se t.ex. Forskningsrapporter och Böcker.
  • IPS kan hjälpa till med information om aktuella spörsmål. På den här hemsidan ger vi t.ex. litteraturtips om pentekostala rörelser, se t.ex. De viktigaste verken, liksom Forskningsrapporter och Böcker. I vissa fall kan vi bistå med fulltext-versioner av publicerat material, se t.ex. Forskningsrapporter och Digtalt bibliotek. I vår Persondatabas över den svenska Pingströrelsen finns det information om ett stort antal medlemmar i denna rörelse. I Nordiska forskare inom pentekostala studier återfinns ett stort antal forskare som sysslar med pentekostala frågor, deras publikationer och specialområden.
  • IPS kan dessutom bidra med information och föredrag vid olika samlingar. Kontakta föreståndaren för tips eller engagemang.

Välkomna att ta kontakt med oss!