Verksamhet

Amos Yong föreläsare på IPS 2008.
Amos Yong föreläsare på IPS 2008.

Aktiviteter

IPS har organiserat en serie gästföreläsningar, t.ex. The International Lucy Farrow Lectures, forskarseminarier och konferenser. Under 2007 var IPS värd för EPCRA-konferensen (European Pentecostal and Charismatic Research Association) och under 2011 för den årliga GloPent-konferensen (The European Research Network on Global Pentecostalism). IPS personal och anknutna forskare har deltagit i dessa, liksom många andra internationella konferenser och har publicerat artiklar i olika tidskrifter. Flera rapporter och böcker om pentekostala rörelser har publicerats inom ramen för institutets verksamhet. (Se Forskningsrapporter och Böcker).

Gästföreläsare

Bland de gästföreläsare som talat på IPS återfinns: Allan Anderson, Candy Gunther Brown, Elisabeth E. Brusco, David Bundy, Anthea D. Butler, Simon Coleman, Donald Dayton, Gaston Espinosa, Cheryl Bridges Johns, Sven Lidman Jr, Bernice Martin, Viviana Salinas, Regien Smit, Peter Stromberg, Amos Yong och flera andra.

Databaser och elektroniskt bibliotek

IPS har tagit på sig ett ansvar för att skapa och samordna information om resurser inom fältet pentekostala studier. Ett sådant exempel är produktionen av en databas om personer som varit medlemmar eller anknutna till den svenska Pingströrelsen. Ett annat är samordningen av arbetet med Svenskt Frikyrkolexikon (Atlantis 2014). Ett tredje, tillsammans med Pingst Arkiv och Forskning, Alvik, är digitaliseringen av Pingströrelsens tidskrift Evangelii Härold.

För att hjälpa forskare och andra intresserade har IPS sammanställt basinformation och litteraturlistor med de viktigaste verken inom fältet pentekostala studier. Detta har gjorts för att underlätta att hitta särskilt äldre verk.

Som komplement till bibliotekens service erbjuder IPS även ett elektroniskt bibliotek med verk som är svåra att få tag på eller som vi bedömer som extra viktiga. Dessa verk distribueras med författarnas explicita tillstånd.

Vad kan man ha för nytta av IPS?

Välkomna att ta kontakt med oss!