Nordiska forskare

Anita Yadala Sunesson

Anne Kubai

Bertil Åhman

David Thurfjell

Geir Aasmundsen

Gunilla Nyberg-Oskarsson

Göran Johansson

Jan-Åke Alvarsson

Jessica Moberg

Joel Halldorf

Josefine Sundqvist

Kristina Helgesson-Kjellin

Magnus Wahlström

Martina Prosén

Nils Malmström

Nils-Eije Stävare

Olof Djurfeldt

Tommy Davidsson

Torbjörn Aronson

Torsten Löfstedt