Persondatabas

Den här databasen bygger på runor i Pingströrelsens tidskrift Evangelii Härold och i årsskriften Julens Härold (1917–1967)/Årsboken (1969–1971)/Pingströrelsens Årsbok (1972–).

Den ger information om såväl ledare som “vanliga” medlemmar i Pingströrelsen och är därför ett utmärkt komplement till Svenskt Frikyrkolexikon (Atlantis 2014) för forskare, journalister och släktforskare.