Digitalt bibliotek

I detta bibliotek för pentekostala studier kan Du finna länkar till eller digitala versioner av artiklar, uppsatser och böcker som är av relevans för studiet. Alla digitala versioner är publicerade med författarens tillstånd.

Aasmundsen Geir, 2014 Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina (doktorsavhandling).
bibl.sh.se/publikationer/vara_publikationer/Pentecostalism_Globalisation_and_Society_in_Contemporary_Argentina/diva2_680142.aspx

Alvarsson, Jan-Åke, 2011, The Development of Pentecostalism in Scandinavian Countries (in:) William K. Kay & Anne E. Dyer (editors), European Pentecostalism. Series: GPCS; Vol. 7. Leiden, Boston & Tokyo: Brill, pp. 19–39.
books.google.se/books?id=qmAqB7li720C&pg