Bibliotek

Som komplement till bibliotekens service erbjuder IPS ett elektroniskt bibliotek med verk som är extra svåra att få tag på eller som vi bedömer som extra viktiga. Dessa görs tillgängliga med författarnas explicita tillstånd.

Sedan 2014 finns alltså böcker, uppsatser, tidskrifter och outgivna dokument om Pingströrelsen och andra pentekostala rörelser på IPS Network – ett samarbete mellan IPS Uppsala och IPS Pingst. IPS Network administreras av Magnus Wahlström på Pingst FFS.

Exempel på resurser

  • Evangelii Härold, ända från starten med provnummer 1915 fram till 1966 i pdf-format.
  • Frank Bartlemans bok om Azusa Street-väckelsen – utgiven på svenska i USA!
  • Lewi Pethrus okända skrift om apostlaämbetets betydelse – på danska!
  • Persondatabas om pingstpersoner – kända och okända – sammanställda från runor i Evangelii Härold.
  • Biblioteket är under uppbyggnad och kommer successivt att utökas.

På IPS Network erbjuder vi förutom unikt material också ett forskarrum för dialog mellan forskare intresserade av pentekostala rörelser.