Viktigaste verken: Internationellt

Internationella verk om pentekostalism.
Internationella verk om pentekostalism.

Ett urval av de viktigaste arbetena om internationell pentekostalism, presenterade i kronologisk ordning.

Bloch-Hoell, Nils, 1956, Pinsebevegelsen: en undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. [Detta är det klassiska första vetenskapliga arbetet om internationell pingstväckelse eller pentekostalism, om man räknar bort Linderholms tidiga arbeten, se ovan. Det är ursprungligen skrivet på norska, men publicerades 1964 också på engelska under titeln "The Pentecostal Movement".]

Hollenweger, Walter J., 1972, The Pentecostals: The Charismatic Movement in the Churches. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers. [Detta är den engelska sammanfattningen av den mest klassiska av alla översikter av internationell pentekostalism, ursprungligen publicerad på tysdka i flera volymer. Arbetet har sedermera publicerats i olika, anpassade utgåvor på andra språk, t.ex. spanska.]

Dayton, Donald, 1987, Theological Roots of Pentecostalism. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers. [Denna översikt brukar användas som den mest grundläggande för förståelsen av pentekostal teologi, dess rötter och uppkomst.]

Martin, David, 1990, Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America. Oxford: Blackwell. [Det engelska sociologparet Brenice och David Martin har tillsammans studerat pingstväckelsen/ pentekostalismen i flera världsdelar, men kanske främst, som i denna studie, i Latinamerika. Detta är den första av flera inflytelserika volymer som paret producerat, tillsammans eller var för sig. Just denna bok betydde mycket för att etablera fenomenen 'pentekostala studier' i forskarvärlden och göra det "rumsrent".]

Cox, Harvey, 1994, Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company. [Denna bok etablerade pentekostalismen som ett legitimt studieobjekt och ger en lättläst översikt över dess karaktäristika. Boken har blivit en bästsäljare på grund av sin lediga stil och okonventionella grepp. Numera är den ett måste — oavsett vad man tycker om den — för alla som skriver om internationell pentekostalism. Cox betoner bl.a., som Hollenweger, pentekostalismens afro-amerikanska ursprung och spiritualitet, samt pentekostalismens svar på 'primala' behov.]

Brusco, Elizabeth, 1995, The Reformation of Machismo: Evangelical Conversion and Gender in Colombia. Austin: University of Texas Press. [Detta är den första riktigt kända kulturantropologiska studien av pentekostalismen som fenomen. Den behandlar dess inflytande på män och kvinnor i Colombia och visar hur kvinnorna dras till pentekostalismen och hur den successivt påverkar deras män och deras värderingar — den latinamerikanska 'machismon'. Idag är Bruscos studie oundgänglig om man skall skriva om pentekostalismens sociala effekter.]

Chesnut, R. Andrew, 1997, Born Again in Brazil: The Pentecostal Boom and the Pathogens of Poverty. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press. [Efter Bruscos bok är denna den näst mest kända antropologiska studien av pentekostalismen som kulturellt fenomen. Fältarbetet gjordes i Brasilien.]

Martin, David, 2002, Pentecostalism: The World Their Parish. Oxford: Blackwell Publishing. [Martins andra bok, denna gång med ett mera internationellt perspektiv.]

International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, 2002, International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Revised and Expanded Edition. Stanley M. Burgess (ed) & Eduard M. van der Maas (ass ed.). Grand Rapids, Michigan: Zondervan. [Det första uppslagsverket om pentekostalism; av förklarliga skäl med slagsida åt ett amerikanskt perspektiv. Mycket intressant information, inte minst om individer inom pentekostalismen i USA. Artiklarna om skandinavisk pentekostalism är dock mycket bristfälliga med flera pinsamma fel. För Europa hänvisas i stället till Kays och Dyers antologi från 2011, se nedan.]

Anderson, Allan H. 2004, An Introduction to Pentecostalism. Cambridge: Cambridge University Press. [Detta är den första kondenserade framställningen av den internationella pentekostalismen efter Hollenweger — skriven av Hollenwegers efterträdare som professor i Bimingham.]

Alexander, Estrelda, 2005, The Women of Azusa Street. Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press. [Den första skildringen av kvinnorna på pentekostalismens födelseplats, Azusa Street i Los Angeles. Skildringen är inte särskilt uttömmande, men eftersom den är den första är den viktig.]

Robeck Jr, Cecil M., 2006, The Azusa Street Mission and Revival: The Birth of the Global Pentecostal Movement. Nashville, Tennessee: Nelson Reference & Electronic/ Thomas Nelson Publishers. [Detta är en initierad skildring av händelserna på Azusa Street i Los Angeles från 1906 och framåt, skriven av den förmodligen främste experten på den tidiga pentekostalismen, Cecil M. Robeck. Ingen kan numera skriva om Azusa Street utan att referera till denna bok.]

Anderson, Allan H. 2007, Spreading Fires: The Missionary Nature of Early Pentecostalism. London: SCM Press. [Ett försök till översikt av den pentekostala missionen, dock med reservation att studien är baserad på i huvudsak engelskpråkiga källor vilket betyder att den skandinviska insatsen är marginaliserad.]

Bergunder, Michael, 2008, The South Indian Pentecostal Movement in the Twentieth Century. Gran Rapids/ Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. [Den första mera omfattande sammanfattningen av pentekostalismen i Indien, bl.a. med några notiser om samröret med svensk pingstmission.]

Visions of Apostolic Mission

Bundy, David D., 2009, Visions of Apostolic Mission: Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 45. Uppsala: Uppsala University Library. [En synnerligen omfattande översikt av skandinaviskt inflytande i den internationella pentekostalismen. Boken innehåller dessutom ett första vetenskapligt studium av Thomas Ball Barratts betydlese för nordisk och europeisk pentekostalism. Studien bygger på källor på imponerande många olika språk, främst då de skandinaviska men dras dessvärre också med ett antal smärre sakfel.]

Kay, William K. & Anne E. Dyer (editors), 2011, European Pentecostalism. Leiden, Boston & Tokyo: Brill. [Den första solida studien av europeisk pentekostalism, skriven av initierade forskare med sina ämnen som specialitet. Oundgänglig för att få en översikt.]