Viktigaste verken

För att hjälpa forskare och andra intresserade har IPS sammanställt basinformation och litteraturlistor med de viktigaste verken — artiklar och böcker — inom fältet pentekostala studier. Mängder av litteratur har producerats om och av pentekostalismen, men inte allt är användbart för en artikel, en uppsats eller annat populärt eller vetenskapligt arbete. Listorna är sammanställda för att inte missa viktiga verk och särskilt då vetenskapliga arbeten. För enkelhetens skull är verken uppdelade i svenska respektive internationella verk. Märk att listorna på intet sätt är fullständiga.