Bakgrund

Inspiration och initiering

Invigningen av ett centrum för pingstforskning vid Vrije Universiteit i Amsterdam år 2002 ledde till  tanken på att starta något liknande i Uppsala. Idén presenterades första gången 2004 och plockades upp av dåvarande dekanus för teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, professor Sven Erik Brodd. På basis av exemplet från Amsterdam, föreslog professor Brodd en gemensam satsning från Teologiska institutionen och dåvarande Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium, PTS, som hade sitt säte i Uppsala mellan 1999–2000 och 2006–2012. Satsningen ledde till ett forskningssamarbete som kallades Institutet för Pentekostala Studier, IPS. Förhandlingarna mellan de två parterna startade 2006 och ett skriftligt avtal undertecknades år 2008. Detta löpte ut 2012.

Placering

Redan 2006, innan kontraktet om verksamheten undertecknats, hade Institutet för Pentekostala Studier, IPS, startat sin verksamhet. Det samlokaliserades då med PTS på Övre Slottsgatan 6A, Uppsala, mellan Universitetshuset och Campus Engelska parken (där såväl den teologiska som den humanistiska fakulteten återfinns). Mellan 2011 och 2013 återfanns IPS i centrala Uppsala på St Persgatan 9. Från 2013 har verksamheten i huvudsak bedrivits på Uppsala universitet, Campus Engelska Parken.